Strona główna

Firma

Kontakt

Szukaj

 
 GREEN MARINE 
 ECL - oleje przyjazne dla środowiska 
 GREEN MACHINE 
 Produkty PANOLIN 
 Zastosowanie 
 FAQ - najczęsciej zadawane pytania 
 KLEENOIL Mikrofiltracja 
 Dystrybucja. Partnerzy regionalni PANOLIN 
 

Wyłączny dystrybutor
produktów PANOLIN w Polsce
40-008 Katowice
ul. Warszawska 32
tel.: (032) 608-68-43, 608-68-44
tel. kom.: 602 681 239; 602 388 962
fax: (032) 201-03-73

Mail:
pytania do firmy: aldamar@ka.onet.pl
dział Handlowy:  panolin@panolin.pl

Przedstawicielstwo w Warszawie:
tel.: 786-129-605
mail: apenkalla@panolin.pl

 
 

 FAQ - najczęsciej zadawane pytania

   Co to jest PANOLIN HLP SYNTH ?

        PANOLIN HLP SYNTH to w pełni syntetyczny, wysokojakościowy, łatwo ulegający biodegradacji, nietoksyczny olej hydrauliczny,  wykonany z estrów nasyconych. Wzbogacony o wysokiej jakości dodatki, bezcynkowy, jest przyjazny dla środowiska i ma bardzo szerokie zastosowanie. PANOLIN HLP SYNTH jest w 100% syntetycznym olejem hydraulicznym wykonanym zgodnie z normami VDMA 24568 (estry syntetyczne nierozpuszczalne w wodzie), oraz  ISO 15380 HEES.
   Co sprawia, że PANOLIN HLP SYNTH jest lepszy?


 • Nie pozostawia charakterystycznych, tęczowy plam, gdy przedostanie się do wody Jest odporny na utlenianie w wysokich temperaturach, zapobiega zalakowaniom i osadzaniu się produktów starzenia (szelak]

 • Ekstremalnie wydłużone okresy między wymianami oleju – „olej na całe życie”; zmniejszenie kosztów przestojów i konserwacji

 • Doskonałe właściwości wysokociśnieniowe

 • Znakomita płynność niskotemperaturowa; bardzo niska temperatura krzepnięcia -60 ° C/-76 ° F

 • Doskonała ochrona przed korozją i  przedwczesnym zużyciem

 • Nie wpływa negatywnie na najnowocześniejsze materiały uszczelniające

 • Sprawdzone osiągnięcia: 30-letni rodowód i ponad 1 mld godzin pracy  terenowej

 • Przeszedł pomyślnie 10-krotnie dłuższe testy niż wymaga tego test ASTM D 2070.

 • Przefiltrowany filtrami 5 µ  do klasy czystości 19/16/13  wg ISO 4406

 • Promuje Twój przyjazny dla środowiska, „zielony” wizerunek
   Gdzie można stosować PANOLIN HLP SYNTH ?


 • Systemy hydrauliczne w maszynach robót ziemnych i leśnych

 • Hydrauliczne maszyny i urządzenia w przemyśle i budownictwie

 • Urządzenia hydrauliczne w hydroenergetyce

 • Hydrauliczne wyposażenie obiektów „off-shore”  i urządzenia do prac podwodnych

 • Kompresory, smarowanie łożysk i obiegowe systemy smarowania

 • Wtryskarki do tworzyw sztucznych (praktyczne zastosowanie: ponad 100 000 godzin bez wymiany oleju)
   Co to jest biodegradacja ?

     PANOLIN HLP SYNTH latwo ulega biodegradacji, co oznacza, że jest w pelni rozkladany przez organizmy żywe znajdujące się glebie i wodzie. Te mikroorganizmy "" zjadsają" olej, pozostawiając w efekcie tylko naturalne substancje takie jak dwutlenek węgla, wodę i sole mineralne.
   Przy pomocy jakich testów określa się biodegradację ?

Dla potrzeb powszechnie znanych  norm ekologicznych takich jak np. Swedish Standard ( Szwecja), Eco Label ( Unia Europejska) używa się: • ASTM D 5861 (EM 1110-2-1424)

 • Metoda OECD 301B, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Metoda EPA  560/6-82-003, numer CG-2000, dostosowany przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA),
  Test i metodologia testu są dokładnie takie same jak OECD 301B Test [wzgl. ISO 9408)
  Testy te określają wskaźnik i zakres biodegradacji w warunkach laboratoryjnych.
   Co to jest toksyczność ?

Dowolny olej, w tym olej hydrauliczny, uważany jest ogólnie za nietoksyczny, jeżeli w teście toksyczności jego stężenie w roztworze wodnym , potrzebne do śmiertelnego zatrucia min. 50% organizmów testowych, musi być większe niż 1 000 ppm.  
   Jakie testy i według jakich norm przeprowadza się dla określenia toksyczności ?

Dla potrzeb powszechnie znanych standardów ekologicznych takich jak Swedish Standards, Europian Eco Label i inne stosuje się normy: • EPA 560/6-82-002

 • OECD 201: algi, OECD 202: rozwielitki, OECD 203: ryby, OECD 207robaków  ziemne (dżdżownice), OECD 208:-zahamowanie wzrostu rośliny, OECD 209: osady czynne


Testy te określają stężenie substancji, która wywołuje działanie toksyczne na określoną  wartość procentową organizmów testowych w trakcie 96 godzin testu
   Jakie standardy i regulacje dotyczące olejów hydraulicznych obowiązują w USA ?

Zgodne z Army Corps of Engineers ( Korpus Inżynieryjny US Army) EM 1110-2-1424 zakłada się, że: • Wpływ (oleju) na środowisko naturalne jest kumulatywny i szkodliwy dla roślin, w związku z tym również dla ryb i dzikich zwierząt

 • W przypadku wycieku oleju nie mogą powstawać widoczne ślady w postaci tęczowych plam na wodzie, a zanieczyszczenia miejsca wycieku nie może  przekraczać 10 ppm
   Jakie certyfikaty posiada PANOLIN HLP SYNTH / PANOLIN HLP SYNTH E ?


 • ASTM D-6046-98a: PW1, TW1, TS1

 • Podatność na biodegradację (średnia):> 60% OECD 301 B, w ciągu 28 dni

 • USA: USDA BioPreferred

 • Austria: ÖNORM część 5

 • Chorwacja: Eco Label

 • Czechy: Eco Label

 • Europa: Europejska Odznaka Eco

 • Niemcy: Der Blaue Engel UZ 79, Nagroda dla biodegradacji

 • VwVwS – Klasyfikacja zagrożenia dla wody: PANOLIN HLP SYNTH 15-32: brak zagrożenia, PANOLIN HLP SYNTH 46 - 68: WGK-1

 • Wielka Brytania: Environmental Agency Standards

 • Holandia: VAMIL Regulamin

 • Polska: EKO ZNAK

 • Japonia: Eco Mark, JEA (Japońskie Stowarzyszenia Środowiskowe(

 • Korea: Eco Label

 • Szwecja: Swedish Standards SS 15 54 34
   Jak jest przetestowany PANOLIN HLP SYNTH w praktyce?

Oprócz badań przeprowadzanych przez licznych producentów OEM i producentów podzespołów na całym świecie, właściwości PANOLIN HLP SYNTH były monitorowane wewnętrznie przez ponad 30 lat. PANOLIN HLP SYNTH był i jest stosowany jako olej o wyjątkowo długim okresie eksploatacji w  ponad 100 000 maszyn.
   Jakie są rodzaje olejów biodegradowalnych?

1} HEPG
Poliglikole (polimery etylenu lub tlenku propylenu) stosowane jako syntetyczne oleje bazowe, o dobrej odporności na hydrolizę, wysokim VI, niskiej lotności; rozpuszczalne w wodzie
Charakterystyka. • Łatwo emulgują, a emulsja wodna, w temperaturze pracy urządzenia,  prowadzi do tworzenia się pęcherzyków pary, które mogą spowodować kawitację w pompach i zniszczyć ich elementy

 • Brak zdolności do separacji wody; nadmiar wody można tylko wygotować

 • Brak kompatybilności  z farbami, materiałami filtracyjnymi, uszczelkami i uszczelnieniami

 • Nie mogą być zmieszane z olejami mineralnymi; Mieszanie może doprowadzić do katastrofalnej awarii systemu hydraulicznego

 • Stosowane w tych olejach dodatki poprawiające właściwości smarne są toksyczne dla środowiska wodnego  i mogą ulec bioakumulacji

 • Doskonałe właściwości płynnościowe w niskich temperaturach

 • Doskonała stabilność oksydacyjna w  wysokiej temperaturze

 • Nie chronią przed korozją

 • Doskonała odporność na hydrolizę


2) HEPR
Polialfaolefiny (PAO) i podobne produkty węglowodorowe.
Charakterystyka • Ograniczona odporność na ścinanie

 • Konieczność stosowania dodatków podnoszących indeks lepkości

 • Tworzą tęczowe plamy na wodzie

 • Wymagana regularna wymiana oleju

 • Tylko te  w niskich klasach lepkości (

 • Według naszej najlepszej wiedzy żadne oleje HEPR nie spełniają ( nie są wymienione na liście) wymagań European Eco Label


3) HETG
Trójglicerydy znane także jako oleje roślinne, oleje rzepakowe, oleje słonecznikowe, oleje kokosowe, oleje palmowe lub oleje sojowe; Są to oleje biodegradowalne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
Charakterystyka • Bardzo słaba wydajność urządzeń, w których są stosowane

 • Słaba odporność na wysokie temperatury, co prowadzi do częstej wymiany

 • Wąski zakres lepkość, zawężający możliwość stosowania

 • Szybkie utlenianie i słaba stabilność termiczna; Spadek gęstości i zmiany struktury w wysokiej temperaturze; gęstnienie i żelowanie w niskich temperaturach

 • Dobra smarność i dobra biodegradacja, doskonałe właściwości przeciwrdzewne

 • Mogą tworzyć osady w układach  hydraulicznych (szelak)


4) HEES
Syntetyczne estry, znane także jako estry petrochemiczne,  otrzymywane w wyniku reakcji  kwasów i alkoholi w procesie estryfikacji. Rozróżnia się dwa typy estrów syntetycznych, obydwa oznaczane jako HEES:
Estry nienasycone - Charakterystyka • Posiadają temperaturę krzepnięcia ok. -30 ° C/-22 ° F

 • Posiadają liczbę jodową większą  niż 15

 • Wymagają regularnej wymiany - przestoje

 • Niska stabilność termooksydacyjna, wzrost lepkości ze wzrostem temperatury ?

 • Mogą pozostawiać osady w układach hydraulicznych (szelak )

 • Bardzo słaba separacja wody, skłonność do tworzenia emulsji wodnej

 • W przypadku wycieku pozostawia pływające, tęczowe plamy na wodzie

 • Możliwość pracy tylko przy niskim i średnich ciśnieniach


100% estry nasycone (PANOLIN HLP SYNTH)- Charakterystyka • Niska temperatura krzepnięcia -  co najmniej -50 ° C/-58 ° F,  doskonały rozruch w niskich temperaturach

 • Liczba jodowa poniżej 15

 • W związkach nasyconych wielokrotne wiązania są usuwane ; brak wiązań wielokrotnych

 • Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, nie wzrasta lepkość ze wzrostem temperatury

 • Czyste elementy układu hydraulicznego, brak osadów produktów starzenia

 • Dobra odporność na utlenianie oznacza doskonałe wydłużenie żywotności systemów hydraulicznych

 • W pełni nasycone związki estrowe oznaczają łatwą i szybką separację wody

 • W przypadku wycieku nie tworzy pływających, tęczowych plam na wodzie

 • Bezproblemowa praca przy wysokich ciśnieniach

 • Doskonale chroni przed korozją

 • W większości przypadków mieszalny z olejami mineralnymi

 • Dobrze współpracuje z niemal wszystkimi materiałami uszczelniającymi
   Dlaczego ilość wiązań w estrach nienasyconych jest tak ważna?

Estry nienasycone posiadają podwójne wiązania, podczas gdy estry nasycone pojedyncze. Podwójne wiązania są zdecydowanie słabsze, niż trwałe pojedyncze i szybciej pozwalają na reakcję z tlenem, co w efekcie prowadzi do utlenienia (starzenia) oleju hydraulicznego. Starzenie powoduje skrajne zagęszczenie oleju, zagumowania, osady i złogi, co może być przyczyną poważnych awarii w systemie hydraulicznym. PANOLIN HLP SYNTH jest olejem na bazie  estrów nasyconych, i przekracza wymagania normy ISO 15380 dla olejów typu HEES.
   Co to jest liczba jodynowa?

Liczba jodowa wskazuje ilość podwójnych lub potrójnych wiązań atomów węgla. Im więcej wiązań, tym większa liczba jodynowa. Wyższa liczba jodynowa, większa ilość wiązań do wchodzenia w reakcję i utleniania - co powoduje duże problemy w systemie hydraulicznym. PANOLIN HLP SYNTH posiada liczbę jodynową poniżej 15 dla wszystkich lepkości.

 

   
Mapa strony