Strona główna

Firma

Kontakt

Szukaj

 
 GREEN MARINE 
 ECL - oleje przyjazne dla środowiska 
 Technologia 
 Efektywność ekonomiczna 
 Ekologia 
 Doświadczenie 
 GREEN MACHINE 
 Produkty PANOLIN 
 Zastosowanie 
 FAQ - najczęsciej zadawane pytania 
 KLEENOIL Mikrofiltracja 
 Dystrybucja. Partnerzy regionalni PANOLIN 
 

Wyłączny dystrybutor
produktów PANOLIN w Polsce
40-008 Katowice
ul. Warszawska 32
tel.: (032) 608-68-43, 608-68-44
tel. kom.: 602 681 239; 602 388 962
fax: (032) 201-03-73

Mail:
pytania do firmy: aldamar@ka.onet.pl
dział Handlowy:  panolin@panolin.pl

Przedstawicielstwo w Warszawie:
tel.: 786-129-605
mail: apenkalla@panolin.pl

 
 
 


 ECL - oleje przyjazne dla środowiska    Ekologia

   Ekotoksyczność

ECL – Oleje Przyjazne Środowisku – to nie tylko biodegradowalność, ale również nietoksyczność. Nie domniemana czy deklarowana, ale udokumentowana testami. Podobnie jak w przypadku biodegradowalności  kryteria jej pomiaru są określone przez standardy OECD.
I tak wpływ na poszczególne organizmy badany jest wg  następujących  procedur:
•   OECD 201 toksyczny wpływ na wzrost glonów
•   OECD 202 toksyczny wpływ na rozwielitki ( daphnia)- ostry test unieruchomienia
•   OECD 203 ryby – test  toksyczności ostrej
•   OECD 207 dżdżownice – test toksyczności ostrej
•   OECD 208 rośliny lądowe – test wpływu na wzrost
•   OECD 209 osady czynne – test hamowania oddychania
•   OECD 401 test toksyczności ostrej u ssaków

Testy są przeprowadzane z użyciem gotowego oleju/smaru, tzn. w takiej postaci, w jakiej dany wyrób występuje na rynku.

    
 
Glony OECD 201
 
Ryby OECD 203
 
Rozwielitki OECD 202
 

   
Mapa strony