Strona główna

Firma

Kontakt

Szukaj

 
 GREEN MARINE 
 ECL - oleje przyjazne dla środowiska 
 GREEN MACHINE 
 Produkty PANOLIN 
 Zastosowanie 
 FAQ - najczęsciej zadawane pytania 
 KLEENOIL Mikrofiltracja 
 Dystrybucja. Partnerzy regionalni PANOLIN 
 

Wyłączny dystrybutor
produktów PANOLIN w Polsce
40-008 Katowice
ul. Warszawska 32
tel.: (032) 608-68-43, 608-68-44
tel. kom.: 602 681 239; 602 388 962
fax: (032) 201-03-73

Mail:
pytania do firmy: aldamar@ka.onet.pl
dział Handlowy:  panolin@panolin.pl

Przedstawicielstwo w Warszawie:
tel.: 786-129-605
mail: apenkalla@panolin.pl

 
 

 FAQ - najczęsciej zadawane pytania

   Jakie są rodzaje olejów biodegradowalnych?

1} HEPG
Poliglikole (polimery etylenu lub tlenku propylenu) stosowane jako syntetyczne oleje bazowe, o dobrej odporności na hydrolizę, wysokim VI, niskiej lotności; rozpuszczalne w wodzie
Charakterystyka. • Łatwo emulgują, a emulsja wodna, w temperaturze pracy urządzenia,  prowadzi do tworzenia się pęcherzyków pary, które mogą spowodować kawitację w pompach i zniszczyć ich elementy

 • Brak zdolności do separacji wody; nadmiar wody można tylko wygotować

 • Brak kompatybilności  z farbami, materiałami filtracyjnymi, uszczelkami i uszczelnieniami

 • Nie mogą być zmieszane z olejami mineralnymi; Mieszanie może doprowadzić do katastrofalnej awarii systemu hydraulicznego

 • Stosowane w tych olejach dodatki poprawiające właściwości smarne są toksyczne dla środowiska wodnego  i mogą ulec bioakumulacji

 • Doskonałe właściwości płynnościowe w niskich temperaturach

 • Doskonała stabilność oksydacyjna w  wysokiej temperaturze

 • Nie chronią przed korozją

 • Doskonała odporność na hydrolizę


2) HEPR
Polialfaolefiny (PAO) i podobne produkty węglowodorowe.
Charakterystyka • Ograniczona odporność na ścinanie

 • Konieczność stosowania dodatków podnoszących indeks lepkości

 • Tworzą tęczowe plamy na wodzie

 • Wymagana regularna wymiana oleju

 • Tylko te  w niskich klasach lepkości (

 • Według naszej najlepszej wiedzy żadne oleje HEPR nie spełniają ( nie są wymienione na liście) wymagań European Eco Label


3) HETG
Trójglicerydy znane także jako oleje roślinne, oleje rzepakowe, oleje słonecznikowe, oleje kokosowe, oleje palmowe lub oleje sojowe; Są to oleje biodegradowalne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
Charakterystyka • Bardzo słaba wydajność urządzeń, w których są stosowane

 • Słaba odporność na wysokie temperatury, co prowadzi do częstej wymiany

 • Wąski zakres lepkość, zawężający możliwość stosowania

 • Szybkie utlenianie i słaba stabilność termiczna; Spadek gęstości i zmiany struktury w wysokiej temperaturze; gęstnienie i żelowanie w niskich temperaturach

 • Dobra smarność i dobra biodegradacja, doskonałe właściwości przeciwrdzewne

 • Mogą tworzyć osady w układach  hydraulicznych (szelak)


4) HEES
Syntetyczne estry, znane także jako estry petrochemiczne,  otrzymywane w wyniku reakcji  kwasów i alkoholi w procesie estryfikacji. Rozróżnia się dwa typy estrów syntetycznych, obydwa oznaczane jako HEES:
Estry nienasycone - Charakterystyka • Posiadają temperaturę krzepnięcia ok. -30 ° C/-22 ° F

 • Posiadają liczbę jodową większą  niż 15

 • Wymagają regularnej wymiany - przestoje

 • Niska stabilność termooksydacyjna, wzrost lepkości ze wzrostem temperatury ?

 • Mogą pozostawiać osady w układach hydraulicznych (szelak )

 • Bardzo słaba separacja wody, skłonność do tworzenia emulsji wodnej

 • W przypadku wycieku pozostawia pływające, tęczowe plamy na wodzie

 • Możliwość pracy tylko przy niskim i średnich ciśnieniach


100% estry nasycone (PANOLIN HLP SYNTH)- Charakterystyka • Niska temperatura krzepnięcia -  co najmniej -50 ° C/-58 ° F,  doskonały rozruch w niskich temperaturach

 • Liczba jodowa poniżej 15

 • W związkach nasyconych wielokrotne wiązania są usuwane ; brak wiązań wielokrotnych

 • Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, nie wzrasta lepkość ze wzrostem temperatury

 • Czyste elementy układu hydraulicznego, brak osadów produktów starzenia

 • Dobra odporność na utlenianie oznacza doskonałe wydłużenie żywotności systemów hydraulicznych

 • W pełni nasycone związki estrowe oznaczają łatwą i szybką separację wody

 • W przypadku wycieku nie tworzy pływających, tęczowych plam na wodzie

 • Bezproblemowa praca przy wysokich ciśnieniach

 • Doskonale chroni przed korozją

 • W większości przypadków mieszalny z olejami mineralnymi

 • Dobrze współpracuje z niemal wszystkimi materiałami uszczelniającymi

 

   
Mapa strony